Na wybór Jana Pawła II

Więc Duch Spirytus Sanctus
Wskazał Polaka
On wie co to jest szatan
Był  tam gdzie Dante

Zna targowiska sił
Zna sprzymierzeńców zdrady
Bluźniercze zbitki słów
Święte przymierza nieprawych

I wielkie królestwo nadziei
Wiary chorągiew szumiącą
I źdźbło miłości wschodzące
Co wiosna po topieli