Mój świat a ty

Kamień ciąży kamień ziębi kamień jest wilgotny
Linia nieba wśród pękniętych chmur wzbiera błękitem
W moim ciele wiatr odpoczął Czujesz wiatru dotyk?
Czujesz przestrzeń która wzrasta ostrym moim rytmem?

Jeśli prędko będę biegnąć będę twardym trotuuarem
Czy dostrzeżesz mnie że biegnę? Czy wyciągniesz dłoń?
-Kamień ciąży kamień ziębi wilgotny jest kamień
-W moim świecie – czy to czujesz – a przeczuwasz lot ?